Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 έως 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής
Όνομα
Invalid Input
Επώνυμο
Invalid Input
Όνομα Πατρός
Invalid Input
Όνομα Μητρός
Invalid Input
Ημερομηνία Γέννησης / /
Invalid Input
Κινητό Τηλέφωνο
Invalid Input
Email
Invalid Input
Σταθερό Τηλέφωνο
Invalid Input
Διεύθυνση Κατοικίας
Invalid Input
Ταχυδρομικός Κώδικας
Invalid Input
Πόλη
Invalid Input
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Invalid Input
Αριθμός Κάρτας Ανεργίας
Invalid Input
Ημερομηνία Έκδοσης Κάρτας Ανεργίας / /
Invalid Input
ΑΜΚΑ
Invalid Input
ΑΦΜ
Invalid Input
ΔΟΥ
Invalid Input
IBAN Τραπέζης
Invalid Input
O 25ψήφιος αριθμός που ξεκινάει με GR... και στον οποίο πρέπει να είστε πρώτος ή αποκλειστικός δικαιούχος
Τράπεζα
Invalid Input
Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα 2015 (Πίνακας Γ1)
Invalid Input
Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα Πίνακας Γ1 του Εκκαθαριστικού. Εάν υπάρχει σύζυγος, τότε τα δύο εισοδήματα προστίθενται
Έτη Ασφάλισης
Invalid Input
Κάθε έτος ισοδυναμεί με 300 ημερομίσθια. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες κάθε έτος ισοδυναμεί με 12 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΜΟΝΟ για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες 3 έτη ισοδυναμούν με 1 έτος εργασιακής εμπειρίας. Για μισθωτούς τεχνικών επαγγελμάτων 100 ημερομίσθια ισοδυναμούν με 1 έτος ασφάλισης). Εάν δεν γνωρίζετε τον πλήρη αριθμό ενσήμων σας, μπορείτε να τον βρείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ υπάρχει πλήρης απεικόνιση ενσήμων και για εργαζόμενους και για ελεύθερους επαγγελματίες από το 1994 και έπειτα. Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, χρειάζεστε τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISNET (εφορία)
Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης
Invalid Input
Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)
Επίπεδο Σπουδών
Invalid Input
Εάν ο τίτλος σπουδών σας έχει αποκτηθεί από ίδρυμα εκτός Ελλάδος ή από Ιδιωτικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Εάν έχετε ξενόγλωσσο απολυτήριο, τότε χρειάζεται μετάφραση από την πρεσβεία της χώρας που έχει αποκτηθεί ή από δικηγόρο
Επιλογή 1ου Κλάδου
Invalid Input
Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε έως 2 κλάδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες ειδικότητες απαιτείται προηγούμενη αποδεδειγμένη διετής προϋπηρεσία ή αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Πϊνακα Κλάδων και Ειδικοτήτων στα αριστερά της φόρμας
Επιλογή 2ου Κλάδου
Invalid Input
Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε έως 2 κλάδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες ειδικότητες απαιτείται προηγούμενη αποδεδειγμένη διετής προϋπηρεσία ή αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Πϊνακα Κλάδων και Ειδικοτήτων στα αριστερά της φόρμας
Βιογραφικό Σημείωμα
Invalid Input
Παρατηρήσεις
Invalid Input
Εάν έχετε τα δικαιολογητικά σας σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να τα στείλετε στο dikaiologitika@enter.edu.gr. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε επιπλέον διευκρινίσεις, επικοινωνήστε στο info@enter.edu.gr ή τηλεφωνήστε στο 2102515273. Ευχαριστούμε
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων και δηλώνω υπεύθυνα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι παρέχω στην εταιρεία με Διακριτικό Τίτλο "Enter Κέντρο Δια Βίου Μάθησης" το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου στην προαναφερόμενη δράση.Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτής της δράσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Υποβολή Φόρμας

Κλάδοι - Ειδικότητες 29-64

job graphic1

Our website is protected by DMC Firewall!