μενού

 

nutriartpromopicsmall

Νέο Πρόγραμμα για τους πρώην εργαζόμενους της Nutriart και ανέργους 15-29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν ήδη ανακοινωθεί οι δικαιούχοι. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Enter συμμετέχει στα παρακάτω προγράμματα σπουδών :

 

1. Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη

Στο Πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται Γραμματειακή Υποστήριξη σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο, Εξυπηρέτηση πελατών σε βασικό και προσωρημένο επίπεδο και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Όλα βάσει της ύλης του City & Guilds. Είμαστε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο City & Guilds Business Studies από το 2007

2. Βασικές, Προχωρημένες και Εξειδικευμένες Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (ΤΠΕ).

Είμαστε πιστοποιημένο κέντρο πληροφορικής ECDL και Microsoft από το 2002 με πάνω από 2500 πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις που προσφέρουμε είναι:

Βασικές Δεξιότητες : ECDL Profile 6 ενότητες,

Προχωρημένες Δεξιότητες : ECDL Expert 4 ενότητες και

Εξειδικευμένες Δεξιότητες : Joomla! (πιστοποίηση Infotest). Όλα τα έξοδα πιστοποίησης καλύπτονται από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της ΓΣΕΕ

3. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων - Λογιστική

Διδάσκονται :

Χειρόγραφο και Μηχανογραφημένο Λογισήριο

Έσοδα - Έξοδα

Μισθοδοσία (Payroll)

Εκμάθηση Εμπορικών Πακέτων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Enter είναι στο μητρώο φορέων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας του ΚΕΜΕΑ και πραγματοποιεί μαθήματα για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προσωπικού ασφαλείας. Στο σεμινάριο διδάσκουν κορυφαίοι εκπαιδευτές του χώρου. Εγγυούμαστε για την άριστη προετοιμασία σας για τις εξετάσεις και για τις ανάγκες του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Τα έξοδα πιστοποίησης καλύπτονται από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση

5. Υπάλληλος Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Enter υλοποιεί το πρόγραμμα "Υπάλληλος Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης", σύμφωνα με την πρόσκληση της ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τους απολυμένους της Nutriart και ανέργους 15 έως 29 ετών, δικαιούχους του προγράμματος

VSecurity2

efet

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή