μενού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Voucher 30-49

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιλέξιμες ειδικότητες

 • Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Εργασίες Μόνωσης
 • Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Επιχειρήσεις που μπορείτε να απασχοληθείτε (Μεταποίηση, Βιομηχανία, Κατασκευές):

 • Κατασκευές Κτιρίων
 • Έργα Πολιτικού Μηχανικού
 • Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

Ειδικά για την ειδικότητα: (α.) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου μπορείτε να απασχοληθείτε και στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Ποτοποιία
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή επίπλων
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 • Επεξεργασία λυμάτων
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες

 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Λινοθηκάριος
 • Οροφοκόμος

Επιχειρήσεις που μπορείτε να απασχοληθείτε (Κοινωνική Φροντίδα):

 • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες

 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Επιχειρήσεις που μπορείτε να απασχοληθείτε (Τουρισμός, Επισιτισμός):

 • Καταλύματα
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

ESPAAPKONEW2021

Κύλιση στην Αρχή