μενού

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν βασικές και προχωρημένες τεχνικές, ή/και δεξιότητες καθώς και να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις διαδικασίες που υπάρχουν στο σύγχρονο γραφείο. Οι εκπαιδευόμενοι

Το Enter Office 1 είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα, με το οποίο ο υποψήφιος αποκτά την ικανότητα να προσφέρει αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη σε μία επιχείρηση.

Το Enter Office 1 απευθύνεται :

  • Σε Γραμματείς, Βοηθούς Διοίκησης και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις διοικητικής υποστήριξης και να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε θέσεις γραφείου.
  • Σε όσους εργάζονται ήδη ως υπάλληλοι γραφείου και επιθυμούν  να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο.

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη:

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή