μενού

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές, ή/και δεξιότητες καθώς και να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο παροχής ποιοτικής και αξιόπιστης εξυπηρέτησης πελατών και τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις σχετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την παροχή αξιόπιστης ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, την αντιμετώπιση διαφορετικών συμπεριφορών πελατών, τους τρόπους βελτίωσης και ανάπτυξης της εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης θα μάθουν τεχνικές αποτελεσματικής διεκπεραίωσης ερωτημάτων/αποριών, προβλημάτων και παραπόνων πελατών. Τέλος, θα αποκτήσουν μία γενική θεώρηση των οφελών που αποκομίζει ο πελάτης από την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και αυτών που αποκομίζει η επιχείρηση από την ομαδική εργασία.

Ακροατήριο που απευθύνεται

Άτομα που σχεδιάζουν να εργαστούν, έχουν εργαστεί ή εργάζονται ήδη στον τομέα της υποστήριξης πελατών. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τα άτομα που είτε ήδη εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών, είτε για εκείνους που θέλουν να λάβουν τις βασικές γνώσεις πάνω στις οποίες θα μπορέσουν να αναπτύξουν περαιτέρω προσόντα στον τομέα αυτό. Επίσης απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να πιστοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να εργαστούν πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο επίπεδο αλλά και να εξασκήσουν τις ειδικότητες που απαιτούνται για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους απασχόλησης και/ή της καριέρας τους στον τομέα της Υποστήριξης Πελατών. Ο εκπαιδευόμενος επίσης μπορεί να επιζητά να αναπτύξει (ή να αυξήσει) την ικανότητα χειρισμού διάφορων τεχνικών και μεθόδων αντιμετώπισης όλων των ειδών των καταστάσεων στην εξυπηρέτηση πελατών.

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν βασικές και προχωρημένες τεχνικές, ή/και δεξιότητες καθώς και να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις σχετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες ενός οργανισμού που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη. Επίσης θα αποκτήσουν μία γενική θεώρηση των προσδοκιών και αναγκών του πελάτη και θα μπορεί να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά παράπονα και ερωτήσεις πελατών Τέλος, θα μάθουν τεχνικές αποτελεσματικής διεκπεραίωσης ερωτημάτων/αποριών, προβλημάτων και παραπόνων πελατών.

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν βασικές τεχνικές, ή/και δεξιότητες καθώς και να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις σχετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες ενός οργανισμού που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη. Επίσης θα αποκτήσουν μία γενική θεώρηση των προσδοκιών και αναγκών του πελάτη και θα μπορεί να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά παράπονα και ερωτήσεις πελατών Τέλος, θα μάθουν τεχνικές αποτελεσματικής διεκπεραίωσης ερωτημάτων/αποριών, προβλημάτων και παραπόνων πελατών.

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή