μενού

Βασικό Επίπεδο - Πρόγραμμα Enter Basic

Το πρόγραμμα Enter Basic της Enter Πληροφορικής είναι ταχύρυθμο και έχει ως στόχο την ουσιαστική κατάρτιση των σπουδαστών στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα σε εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στο πρόγραμμα Enter Basic διδάσκονται τρεις ενότητες :

  • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word - διάρκεια 15 ώρες)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel - διάρκεια 12 ώρες)
  • Διαχείριση Πληροφοριών & Επικοινωνίες (MS Internet Explorer & MS Outlook - διάρκεια 12 ώρες)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται παρακολούθηση 39 ωρών διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Επεξεργασία Κειμένου

Δημιουργία, μορφοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση και εκτύπωση εγγράφων, στήλες, στηλοθέτες, εισαγωγή εικόνων, πίνακες, παραγραφοποιήση και συγχώνευση αλληλογραφίας

Υπολογιστικά Φύλλα

Δημιουργία, μορφοποίηση, επεξεργασία αποθήκευση και εκτύπωση βιβλίων εργασίας, μορφοποίηση κελιών και φύλλων εργασίας, συναρτήσεις SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, ROUND, IF, NOW, TODAY, DATE, σφάλματα, γραφήματα, απόλυτη αναφορά

Διαδίκτυο και Επικοινωνίες

Βασικές αρχές τοπικών (LAN) και απομακρυσμένων (WAN) δικτύων, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες διαδικτύου, ασφάλεια επικοινωνιών, προστασία από ιούς. Επίσης διδάσκεται χρήση του Internet Explorer, εύρεση ιστοσελίδων, αποθήκευση, εκτύπωση, αγαπημένα (σελιδοδείκτες), αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπλέον διδάσκεται δημιουργία και ρύθμιση λογαριασμού e-mail, χρήση του MS Outlook, δημιουργία, ανταλλαγή, μορφοποίηση μηνυμάτων, επαφές, απαντήσεις, προωθήσεις, υπογραφές, ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές, κρυπτογράφηση

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή