μενού

Εισαγωγικό Επίπεδο – Πρόγραμμα Enter Starters

To Enter Starters  είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 12 ωρών, απευθυνόμενο σε ανθρώπους με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που έχουν ως στόχο να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόρφωση και το επάγγελμά τους.

Η διδακτέα ύλη του Starters επικεντρώνεται στα παρακάτω:

  • Πληκτρολόγηση
  • Διαχείριση και αποθήκευση αρχείων
  • Χρήση διαδικτύου (Internet)
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
  • Υποβολή αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Enter Starters:

  • Κατανοείτε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Η/Υ και του Internet.
  • Αξιοποιείτε τα εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Εξοικειώνεστε στη χρήση των Η/Υ και του Internet, κάνοντας το πρώτο βήμα για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων.

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή