μενού

Πού απευθύνεται

Σε επαγγελματίες γραφίστες, μακετίστες, φωτογράφους και σχεδιαστές ιστοσελίδων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου Enter Image Editing 2 είναι η εκμάθηση των λεπτομερειών και προχωρημένων τεχνικών της γνωστότερης παγκομίως εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.

Η Διάρκεια του μαθήματος είναι 18 ώρες στις οποίες διδάσκονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω :

 • Τεχνικές Ανυσματικής Σχεδίασης
 • Προχωρημένες Τεχνικές Επιπέδων
 • Προχωρημένες Τεχνικές Σύνθεσης Εικόνων
 • Ζωγραφική με το Mixer Brush
 • Εργασία με Τρισδιάστατες Εικόνες
 • Προετοιμασία Αρχείων για το Web
 • Εκτύπωση Χρώματος με Ακρίβεια

Πού απευθύνεται

Σε γραφίστες, μακετίστες, φωτογράφους, σχεδιαστές ιστοσελίδων, ιδιώτες hobbίστες και γενικά σε όσους ασχολούνται με την επεξεργασία εικόνας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου Enter Image Editing 1 είναι η εκμάθηση της γνωστότερης παγκομίως εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.

Η Διάρκεια του μαθήματος είναι 20 ώρες στις οποίες διδάσκονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω :

 • Ανάλυση εικόνας
 • Μέγεθος και τύπος εικόνας
 • Αρχές σχεδίασης και σύνθεσης εικόνας
 • Η περιοχή εργασίας του Photoshop
 • Βασικές Τεχνικές Διόρθωσης Φωτογραφιών
 • Δημιουργία και Χρήση Επιλογών
 • Βασικές Έννοιες των Επιπέδων
 • Διόρθωση και Βελτίωση Ψηφιακών Φωτογραφιών
 • Μάσκες και Κανάλια
 • Δημιουργία και Επεξεργασία Κειμένου

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή