μενού

Πού απευθύνεται

Σε γραφίστες, μακετίστες, φωτογράφους, σχεδιαστές ιστοσελίδων, ιδιώτες hobbίστες και γενικά σε όσους ασχολούνται με την επεξεργασία εικόνας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου Enter Image Editing 1 είναι η εκμάθηση της γνωστότερης παγκομίως εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.

Η Διάρκεια του μαθήματος είναι 20 ώρες στις οποίες διδάσκονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω :

  • Ανάλυση εικόνας
  • Μέγεθος και τύπος εικόνας
  • Αρχές σχεδίασης και σύνθεσης εικόνας
  • Η περιοχή εργασίας του Photoshop
  • Βασικές Τεχνικές Διόρθωσης Φωτογραφιών
  • Δημιουργία και Χρήση Επιλογών
  • Βασικές Έννοιες των Επιπέδων
  • Διόρθωση και Βελτίωση Ψηφιακών Φωτογραφιών
  • Μάσκες και Κανάλια
  • Δημιουργία και Επεξεργασία Κειμένου

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή