μενού

Πού απευθύνεται

Σε επαγγελματίες γραφίστες, μακετίστες, φωτογράφους και σχεδιαστές ιστοσελίδων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου Enter Image Editing 2 είναι η εκμάθηση των λεπτομερειών και προχωρημένων τεχνικών της γνωστότερης παγκομίως εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.

Η Διάρκεια του μαθήματος είναι 18 ώρες στις οποίες διδάσκονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω :

  • Τεχνικές Ανυσματικής Σχεδίασης
  • Προχωρημένες Τεχνικές Επιπέδων
  • Προχωρημένες Τεχνικές Σύνθεσης Εικόνων
  • Ζωγραφική με το Mixer Brush
  • Εργασία με Τρισδιάστατες Εικόνες
  • Προετοιμασία Αρχείων για το Web
  • Εκτύπωση Χρώματος με Ακρίβεια

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή