Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε χρήστες που γνωρίζουν ήδη να σχεδιάζουν σε 3 διαστάσεις και επιθυμούν να μάθουν πώς δημιουργούνται τρισδιάστατες παρουσιάσεις και φωτορεαλιστικά μοντέλα. Θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο φωτισμός, η δημιουργία και διαχείριση υλικών, η προσθήκη εικπονων σε μοντέλο και η φωτορεαλιστική απόδοση με όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται.

Στο σεμινάριο παρέχονται όλες οι γνώσεις και αναλύονται όλα τα εργαλεία που διαθέτει το πρόγραμμα για τον φωτισμό, τη δημιουργία απόψεων, την προσθήκη υλικών και τη φωτοραλιστική απόδοση.


Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ώρες

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Πολύ καλή γνώση σχεδίασης σε 2 διαστάσεις

 

Συνοπτική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

 • Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση και τα συστήμτα συντεταγμένων
 • Γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από δισδιάστατα σχήματα
 • Σχεδιαστικές απόψεις και αξονομετρική απεικόνιση
 • Σχεδίαση στο χώρο, σύνθεση σημείων, φίλτρα
 • Δημιουργία, επεξεργασία και τροποποίηση στερεών
 • Τρισδιάστατες γραμμές, πολυεδρικές επιφάνειες
 • Ορθές προβολές, προοπτική απεικόνιση
 • Χώρος μοντέλου και χαρτιού
 • Φωτορεαλιστικές απόψεις
 • Φωτισμός - απλές και φωτομετρικές πηγές - σκίαση
 • Υλικά: επιλογή, αντιστοίχιση, δημιουργία και τροποποίηση
 • Δημιουργία και τροποποίηση βιβλιοθηκών υλικών
 • Ρύθμιση προβολής υλικών
 • Ρύθμιση περιβάλλοντος, Ήλιος και Ουρανός
 • Ειδικά εφέ - ρυθμίσεις - υπόβαθρα κ.λ.π.
 • Δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων
 • Ειδικές τεχνικές φωτορεαλισμου - εκτύπωση

Τελευταία Νέα