Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου τυπογραφικού ελέγχου - desktop publishing (DTP) με το Adobe InDesign είναι ο συνδυάσμός πολλών εργαλείων άλλων γραφιστικών προγραμμάτων όπως του Photoshop και του Illustrator, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντυπωσιακών τυπογραφικών

Πού απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και χομπίστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επαγγελματική έκδοση είτε αφορά περιοδικά, είτε εφημερίδες είτε πολυσέλιδους διαφημιστικούς καταλόγους

Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Απαιτούνται βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο σχεδίασης με το Adobe InDesign έχει διάρκεια 24 ωρών

Συνοπτική Περιγραφή Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στο InDesign
 • Δημιουργία εγγράφου και εργασία με σελίδες
 • Εργασία με αντικείμενα
 • Ροή κειμένου
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Τυπογραφία
 • Χρώμα
 • Στυλ
 • Εισαγωγή και τροποποίηση γραφικών
 • Δημιουργία πινάκων
 • Εργασία με διαφάνεια
 • Έξοδος και εξαγωγή

Τελευταία Νέα