μενού

Enter CSS Basics - Εισαγωγή στο CSS

Το Enter CSS Basics είναι ένα εισαγωγικό, αλλά πολύ στοχευμένο και ουσιαστικό πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο εξηγεί τις βασικές αρχές και τη χρήση του CSS μέσα από παραδείγματα, με σκοπό τη βελτίωση της διάταξης και της μορφής των ιστοσελίδων

Η γνώση δημιουργίας απλών ιστοσελίδων με HTML είναι προαπαιτούμενη - πρόγραμμα HTML Basics - και οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση κατάλληλου κειμενογράφου για τη δημιουργία κώδικα HTML

Στο πρόγραμμα Enter CSS Basics διδάσκονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εισαγωγή στο CSS
  • Μορφοποίηση Κειμένου
  • Μορφοποίηση Παρασκηνίου
  • Μορφοποίηση Λίστας
  • Μορφοποίηση Πίνακα
  • Box Model
  • Ομαδοποίηση Επιλογέων
  • Εμφάνιση Στοιχείων
  • Block και Inline Elements
  • Θέση Στοιχείου στη Σελίδα

Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τα προγράμματα Enter HTML Basics και Enter Javascript Basics.

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή