μενού

Enter HTML Basics - Εισαγωγή στην HTML

Το Enter HTML Basics είναι ένα εισαγωγικό, αλλά πολύ στοχευμένο και ουσιαστικό πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο εξηγεί τη δομή και τη χρήση της HTML μέσα από παραδείγματα.

Με το πέρας των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν και να επεξεργάζονται απλές ιστοσελίδες και να τις προβάλλουν σε μια εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Στο πρόγραμμα Enter HTML Basics διδάσκονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εισαγωγή στην HTML
  • Δομή Αρχείου
  • Ετικέτες (Tags)
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Σύνδεσμοι
  • Εικόνες
  • Λίστες
  • Πίνακες
  • Φόρμες

Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τα προγράμματα Enter CSS Basics και Enter Javascript Basics.

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή