μενού

Enter JavaScript Basics - Εισαγωγή στη JavaScript

Το Enter JavaScript Basics είναι ένα εισαγωγικό, αλλά πολύ στοχευμένο και ουσιαστικό πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο εξηγεί τις βασικές αρχές και τη χρήση της JavaScript μέσα από παραδείγματα, με σκοπό την προσθήκη διαδραστικότητας στις ιστοσελίδες μας

Η γνώση δημιουργίας απλών ιστοσελίδων με HTML και μορφοποίησης με CSS είναι προαπαιτούμενη - προγράμματα HTML και CSS Basics

Στο πρόγραμμα Enter JavaScript Basics διδάσκονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εισαγωγή στη JavaScript
  • Θέματα Ασφαλείας
  • Θεμελειώδεις αρχές προγραμματισμού
  • Στοιχεία
  • Ιδιότητες
  • Μέθοδοι
  • Script Tag
  • προγραμματισμός σε βασικό επίπεδο
  • Τα Επόμενα Βήματα
  • Πιο προχωρημένα Παραδείγματα Χρήσης JavaScript

Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τα προγράμματα Enter HTML Basics και Enter CSS Basics.

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή