μενού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Voucher 30-49

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Voucher30 49photo

ESPAAPKONEW2021

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

200 ώρες Κατάρτισης και 380 ώρες Πρακτικής άσκησης με συνολικό Επίδομα 2.520€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αυτόματο Υπολογισμό Μορίων

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών (01/10/1971 έως 31/12/1990) στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή