μενού

SmartBuilding2

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024

Κατηγορία : Πράσινες Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις - Εφαρμ. Απομακρυσμένου ελέγχου

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Διάρκεια : 197 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 985€

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εκτός των υπολοίπων επιπτώσεων της, έδωσε μια τεράστια ώθηση στους οικιακούς αυτοματισμούς και στο «έξυπνο σπίτι» με τις διασυνδεμένες συσκευές που ελέγχει ο κάτοικός του ακόμα και από απόσταση. Σκοπός της ύπαρξης του «έξυπνου σπιτιού» είναι να δώσει άνεση, διευκολύνσεις, ψυχαγωγία και ασφάλεια στον χρήστη, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής του, αλλά και να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας που είναι αναγκαία στη σύγχρονη εποχή με τα ορατά προβλήματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και της συνεχιζόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων.

Οι ωφελούμενοι θα γνωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαχείριση και τη συντήρηση κτηρίων και  θα αποκτήσουν γνώσεις για τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις τεχνολογίες δικτύων ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση και τη συνεχή βελτιστοποίηση-αυτοματοποίηση των κτηρίων και να μπορούν να αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.) των έξυπνων σπιτιών, αλλά και την υλοποίηση έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την χρήση της τεχνολογίας του παγκόσμιου αποδεκτά προτύπου KNX.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων και θα κατανοούν τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες στην εποχή μας ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων υπολογιστών και τις εφαρμογές τους στην τεχνολογία έξυπνων σπιτιών και των συστημάτων διαχείρισης κτηρίων.

Ενότητες Προγράμματος

  • Εισαγωγικές Βασικές Γνώσεις
  • Αρχές δικτύων επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες έξυπνου σπιτιού για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Εισαγωγή στο Σύστημα Έξυπνων Εφαρμογών (BUS) – Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS)
  • Εισαγωγή στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Τοπολογία στην τεχνική ΚΝΧ ΤΡ1 - Βασικά υλικά για έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • Προγραμματισμός και πρακτικές εφαρμογές με το ETS4

Παρέχεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή
Το Κ.Δ.Β.Μ.
Enter είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο Πληροφορικής από το 2002 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από το 2013

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή