μενού

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλαχόντων του προγράμματος Voucher 25 έως 29 ετών.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • Επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας ογδόντα (80) ωρών
  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των άνεργων νέων για 450 ώρες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα συνάψουν σύμβαση τουλάχιστον 6 μηνών με τον άνεργο με τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Για τον άνεργο :

  • Επίδομα κατάρτισης 480€
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης 2070€ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης 1800€ για απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ατύχημα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Για την επιχείρηση :

  • Απασχόληση προσωπικού με μηδενικό κόστος - το προσωπικό αμείβεται και ασφαλίζεται από το πρόγραμμα
  • Χωρίς περιορισμό για επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε άλλες δράσεις του ΟΑΕΔ
  • Κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα συνάψουν σύμβαση τουλάχιστον 6 μηνών με τον άνεργο με τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Μη χάνετε χρόνο!

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού προκειμένου να εξετάσουμε μαζί τις εργασιακές σας προοπτικές και να αξιοποιήσουμε το Voucher με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Enter Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Αλεξανδρείας 22 – 14342 – Ν. Φιλαδέλφεια
2102515273 – 2102515276

VoucherTPEmoria

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή