ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ" ΜΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 30/12/2016). (Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015) - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ. ΕΆΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ (Μέγιστος Βαθμός: 30 μόρια)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) (Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)
Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) (Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ