μενού

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Enter διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ επικινδυνότητας).

Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 29331 / 1135 / 2012) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Το σεμινάριο διαρκεί 10 ώρες. Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε στο 2102515273 ή συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή