μενού

banner psifiakes prasines deksiotites 02

Είσαι 18 ετών και άνω με ενεργή κάρτα ανεργίας; Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Enter (ENTER Κ.Δ.Β.Μ.) είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ανήκει στο επίσημο μητρώο παρόχων κατάρτισης που αφορά το έργο : «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

close up of female hands pressing enter key on black keyboard C36B5R 2

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ με πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το δημόσιο και απαιτητή από το ΑΣΕΠ στους διαγωνισμούς.

Κατηγορία : Ψηφιακές Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

circular economy

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Κυκλική Οικονομία με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024

Κατηγορία : Πράσινες Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Κυκλική Οικονομία

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Κυκλική Οικονομία

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

information technology technician module

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024.

Κατηγορία : Ψηφιακές Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Δίκτυα Η/Υ και Δίκτυα κινητής  Τηλεφωνίας 5G

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

natural disasters

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024

Κατηγορία : Πράσινες Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

web infox design 2Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024.

Κατηγορία : Ψηφιακές Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού και Ιστοσελίδων

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

SmartBuilding2

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024

Κατηγορία : Πράσινες Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις - Εφαρμ. Απομακρυσμένου ελέγχου

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Διάρκεια : 197 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 985€

basics of branding

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Online Branding και Επικοινωνία με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024.

Κατηγορία : Ψηφιακές Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Ψηφιακό Marketing

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Online Branding και Επικοινωνία

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή