μενού

Η ενότητα 2D Computer Aided Design (ECDL CAD) αποτελεί το πρώτο σε διεθνές επίπεδο

ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση μέσω Η/Υ. Ο κάτοχός του μπορεί να χρησιμοποιήσει τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή