μενού

Το ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στη χρήση των δημοφιλέστερων εφαρμογών γραφείου και αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίζει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα. Απευθύνεται

σε στελέχη διιωτικών εταιρειών ή δημόσιων οργανισμών, σε υπαλλήλους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε γραμματείς διοίκησης, φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και σε όσους επιθυμούν να κατέχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος

Εξεταζόμενες Ενότητες

Για να αποκτηθεί το ECDL Expert, πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι παρακάτω ενότητες :

  1. Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
  2. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
  3. Βάσεις Δεδομένων (MS Access)
  4. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)

Οι γνώσεις σε βασικό επίπεδο θεωρούνται απαραίτητες

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή