μενού

Το ECDL Profile 6 πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Αποτελείται από 6 ενότητες :

  1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (MS Windows)
  2. Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
  3. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
  4. Βάσεις Δεδομένων (MS Access)
  5. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)
  6. Υπηρεσίες Διαδικτύου (MS Internet Explorer & MS Outlook)

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή