Το ECDL Profile 3 πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ στις παρακάτω ενότητες :

  • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (MS Internet Explorer & MS Outlook)

Είναι το εισαγωγικό, αναγνωρισμένο πιστοποιητικό βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ στο Ελληνικό Δημόσιο

Το ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών.

Τελευταία Νέα