μενού

close up of female hands pressing enter key on black keyboard C36B5R 2

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ με πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το δημόσιο και απαιτητή από το ΑΣΕΠ στους διαγωνισμούς.

Κατηγορία : Ψηφιακές Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – MS Windows 10 GR

Λειτουργικό Σύστημα, Διαχείριση Αρχείων, Βοηθητικά Εργαλεία (Utilities), Διαχείριση Εκτυπώσεων

Επεξεργασία Κειμένου – MS Word 2016 GR

Δημιουργία, μορφοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση και εκτύπωση εγγράφων, στήλες, στηλοθέτες, εισαγωγή εικόνων, πίνακες, παραγραφοποιήση και συγχώνευση αλληλογραφίας

Υπολογιστικά Φύλλα – MS Excel 2016 GR

Δημιουργία, μορφοποίηση, επεξεργασία αποθήκευση και εκτύπωση βιβλίων εργασίας, μορφοποίηση κελιών και φύλλων εργασίας, συναρτήσεις SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, ROUND, IF, NOW, TODAY, DATE,σφάλματα, γραφήματα, απόλυτη αναφορά

Βάσεις Δεδομένων – MS Access 2016 GR

Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων, Χρήση της Εφαρμογής MS Access, Πίνακες, Ανάκτηση Πληροφοριών - Ερωτήματα, Φόρμες, Αποτελέσματα - Εκθέσεις, Εκτύπωση, Εξαγωγή Δεδομένων στο MS Excel.

Παρουσιάσεις – MS PowerPoint 2016 GR

Χρήση της εφαρμογής MS PowerPoint, Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης, Κείμενο σε μια Παρουσίαση, Γραφήματα, Γραφικά Αντικείμενα, Εφέ Εναλλαγής Διαφανειών, Εφέ σε κάθε Διαφάνεια, Ενσωμάτωση Ήχου και Video σε μια Παρουσίαση

Διαδίκτυο – Θεωρία διαδικτύου και Περιήγηση με φυλλομετρητές ιστού (Web Browsers) και Επικοινωνίες – MS Outlook 2016 GR

Βασικές αρχές τοπικών (LAN) και απομακρυσμένων (WAN) δικτύων, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες διαδικτύου, ασφάλεια επικοινωνιών, προστασία από ιούς. Επίσης διδάσκεται χρήση του Internet Explorer, εύρεση ιστοσελίδων, αποθήκευση, εκτύπωση, αγαπημένα (σελιδοδείκτες), αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπλέον διδάσκεται δημιουργία και ρύθμιση λογαριασμού e-mail, χρήση του MS Outlook, δημιουργία, ανταλλαγή, μορφοποίηση μηνυμάτων, επαφές, απαντήσεις, προωθήσεις, υπογραφές, ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές, κρυπτογράφηση.

Παρέχεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διδακτέα ύλη υπερκαλύπτει την ύλη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Το Κ.Δ.Β.Μ. Enter είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο Πληροφορικής από το 2002

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή