μενού

basics of branding

Πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Online Branding και Επικοινωνία με Πιστοποίηση ISO / IEC 17024.

Κατηγορία : Ψηφιακές Δεξιότητες

Υποκατηγορία : Ψηφιακό Marketing

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Online Branding και Επικοινωνία

Διάρκεια : 200 ώρες

Επιδότηση Ωφελούμενου: 1.000€

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης, παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις πληροφορίες για τις λειτουργίες και την εφαρμογή του σύγχρονου marketing, είτε στις τοπικές είτε στις διεθνείς αγορές,  καθώς και για τις νέες στρατηγικές του ψηφιακού marketing που επιβάλλουν η τεχνολογία και οι εφαρμογές των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου.

Μετά το πέρας του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα κατανοούν τις αρχές του σύγχρονου marketing και όλες τις δράσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού marketing. Επιπλέον, θα γνωρίζουν όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις του ψηφιακού marketing και των μεθόδων προώθησης και προβολής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Θα είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του branding και ειδικότερα με τις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και τη σημασία τους στη διαδικτυακή παρουσία. Τέλος, θα γνωρίζουν όλη τη μεθοδολογία άσκησης εξαγωγικού και διεθνούς marketing, τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου, το μίγμα του εξαγωγικού marketing και τους τρόπους εισόδου στις διεθνείς αγορές.

Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν το τμήμα marketing και δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθεια να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του marketing, να υποστηρίζουν το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης και να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να διενεργούν έρευνα αγοράς, να εντοπίζουν την ομάδα-στόχο και να επιλέγουν τεχνικές προσέγγισής της, να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης, να χαράσσουν τη στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να διαμορφώνουν τιμολογιακές πολιτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Ενότητες Προγράμματος

  • Βασικές Αρχές Αποτελεσματικού Marketing
  • Εργαλεία Ψηφιακού Marketing
  • Branding Προϊόντων και Υπηρεσιών
  • Η Ψηφιακή Διαφήμιση (Digital Advertising)
  • Επικοινωνία Μέσω Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Marketing)
  • Διεθνές Εμπόριο και Εξαγωγικό Marketing

Παρέχεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή
Το Κ.Δ.Β.Μ.
Enter είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο Πληροφορικής από το 2002

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή