μενού

Πλήρης Φόρμα ΚΕΜΕΑ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων 2016/679, πατώντας το κουμπί Υποβολή, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση στη χρήση των υποβληθέντων στοιχείων σας ως εξής: Τα στοιχεία όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας, ημερομηνία γέννησης και πόλη θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το πρόγραμμα Πιστοποίησης Προσωπικού Ασφαλείας (Security) που θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Enter. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν και θα επεξεργάζονται καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αλλά και μεταγενέστερα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τα προγράμματα σπουδών και τις υπηρεσίες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Enter. Επιπλέον όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος γέννησης, ΑΦΜ και ΔΟΥ αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που έχει υπογράψει το κέντρο δια βίου μάθησης Enter με το ΚΕΜΕΑ. Τα στοιχεία όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος γέννησης, ΑΦΜ και ΔΟΥ θα διαγραφούν από το κέντρο δια βίου μάθησης Enter με το πέρας της συμμετοχής σας στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ. Το ΚΕΜΕΑ έχει το δικαίωμα να διατηρεί αυτά τα στοιχεία για χρονικό διάστημα που ορίζει το ίδιο. Έχετε δικαίωμα ανα πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να αιτηθείτε διαγραφή, τροποποίηση, ενημέρωση και διόρθωση των στοιχείων σας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε στο μέλλον τη συγκατάθεσή σας, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ευχαριστούμε πολύ

Κύλιση στην Αρχή